test

Chuyên mục

Kiến thức Hoá Học

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 và mẹo ghi nhớ

Việc hiểu và sử dụng bảng tuần hoàn hoá học là một kỹ năng cơ bản đối với những ai đam mê và học...

Các nguyên tố nhóm b trong bảng tuần hoàn là?

Các nguyên tố nhóm b trong bảng tuần hoàn là những nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 21 đến 30, 39 đến...

Cl (Clo) hoá trị mấy?

Hóa trị của clo là số liên kết hóa học mà nguyên tố này có thể tạo ra với các nguyên tố khác. Hóa...

Khí hiếm là gì? Các nguyên tố khí hiếm trong bảng tuần hoàn

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cấu trúc nguyên tử, tính chất và ứng dụng của các nguyên tố khí...

Trong bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ?

Bảng tuần hoàn là một công cụ hữu ích để sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự tăng dần của số nguyên tử,...

Nguyên tố số 51 trong bảng tuần hoàn hóa học là gì?

Nguyên tố 51 trong bảng tuần hoàn hóa học là Antimon hay Stibi, có ký hiệu hóa học là Sb. Antimon là một nguyên...

100 ví dụ bài tập về bảng tuần hoàn hóa 10

Bài tập về bảng tuần hoàn hóa học lớp 10 là một chủ đề quan trọng và thú vị trong chương trình hóa học...

Bảng tuần hoàn có mấy chu kỳ? Tại sao lại chia chu kỳ như vậy?

Bảng tuần hoàn là một công cụ hữu ích để biểu diễn các nguyên tố hóa học theo thứ tự tăng dần của số...

Al hoá trị mấy? Al (Nhôm) có tính chất gì?

Al hoá trị mấy là một câu hỏi thường gặp trong hóa học vô cơ, liên quan đến tính chất và phản ứng của...

Cách học thuộc bảng tuần hoàn hoá học nhanh chóng

Bảng tuần hoàn là một công cụ quan trọng trong hóa học, giúp biểu diễn các nguyên tố hóa học theo thứ tự tăng...