test
Trang chủTrắc Nghiệm Hoá HọcTrong quá trình điện phân dung dịch KBr phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương?

Trong quá trình điện phân dung dịch KBr phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương?

Trong quá trình điện phân dung dịch KBr phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương?

A. Ion K+ bị khử

B. Ion K+ bị oxi hoá

C. Ion Br- bị oxi hoá

D. Ion Br- bị khử

Đáp án đúng: C

Trong quá trình điện phân dung dịch KBr Ion Br- bị oxi hoá ở cực dương

Ở cực âm (catot): trên bề mặt của cực âm có các ion K+ và phân tử H2O. Ở đây xảy ra sự khử các phân tử H2O:

2H2O + 2e → H2 + 2OH-.

Ở cực dương (anot): trên bề mặt của cực dương có các ion Br- và phân tử H2O.Ở đây xảy ra sự oxi hóa các ion Br-:

2Br- → Br2 + 2e

Giải thích chi tiết đáp án

Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, KBr phân ly thành các ion K+ và Br-. K+ chủ yếu tập trung ở cực âm (cực catot), trong khi Br- tập trung ở cực dương (cực anot).

Ở cực dương, có một quá trình xảy ra là phản ứng oxi hóa của ion Br-. Phản ứng này có thể được biểu diễn bằng phương trình hóa học sau:

Br−→21​Br2​+e−

Trong đó, ion bromide (Br−) bị mất một electron để tạo ra phân tử brom (Br2 ​) và một electron. Quá trình này là quá trình oxi hóa, vì brom đã mất electron và do đó tăng số lượng oxy hóa của nó. Lí do cho việc ion bromide bị oxi hóa ở cực dương trong quá trình điện phân này liên quan đến tính chất điện hóa học của các ion và các điện cực.

Trong hệ thống điện phân, cực dương là nơi mà các quá trình oxi hóa xảy ra, trong khi cực âm là nơi mà các quá trình khử diễn ra. Do đó, ở cực dương, các ion có xu hướng mất electron và trở thành các dạng oxi hóa cao hơn.

Trong trường hợp của ion bromide, nó mất electron để tạo ra phân tử brom, là một phản ứng oxi hóa.

Bài viết này được đăng lần đầu tiên trên website Bảng tuần hoàn hóa học. Mọi trang web khác sử dụng nội dung này đều là copy!

 

Kiến thức mới

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 và mẹo ghi nhớ

Việc hiểu và sử dụng bảng tuần hoàn hoá...

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là?

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là? A. Metylamin B. Saccarozo C....

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi...

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là? A....