test
Trang chủTrắc Nghiệm Hoá HọcTrong các hợp chất hữu cơ Cacbon luôn có hóa trị là?

Trong các hợp chất hữu cơ Cacbon luôn có hóa trị là?

Trong các hợp chất hữu cơ Cacbon luôn có hóa trị là?

A. I

B. II

C. III

D. IV

Đáp án đúng: D

Trong các hợp chất hữu cơ Cacbon luôn có hóa trị IV.

Cacbon là một nguyên tố có số lượng proton bằng 6 trong hạt nhân của nó. Do đó, theo quy tắc octet (nguyên tắc bát khí), cacbon cần tạo ra 4 liên kết hóa học với các nguyên tố khác để đạt được cấu hình electron ổn định giống như các nguyên tử khí hiếm.

Hóa trị IV của cacbon thể hiện rằng mỗi nguyên tử cacbon trong hợp chất hữu cơ thường tạo ra 4 liên kết hóa học với các nguyên tử khác. Điều này giúp tạo ra các phân tử hữu cơ đa dạng và phong phú mà chúng ta thường gặp trong tự nhiên, bao gồm các hợp chất như các hydrocacbon, rượu, axit cacboxylic, và nhiều loại hợp chất khác.

Bài viết này được đăng lần đầu tiên trên website Bảng tuần hoàn hóa học. Mọi trang web khác sử dụng nội dung này đều là copy!

Giải thích chi tiết đáp án

Để hiểu tại sao trong các hợp chất hữu cơ, cacbon thường có hóa trị IV, chúng ta cần xem xét cấu trúc của nguyên tử cacbon và nguyên tắc cơ bản của hóa học hữu cơ.

  • Cấu trúc của nguyên tử cacbon: Cacbon là một nguyên tố hóa học có số nguyên tử (hay proton) là 6. Trong cấu trúc electron của nó, cacbon có 4 electron valence (electron ở lớp ngoài cùng), được biểu diễn bởi hình dạng vòng tròn ngoài cùng trong hình đại diện của nguyên tử.
  • Nguyên tắc octet (hoặc nguyên tắc bát khí): Nguyên tắc này nói rằng các nguyên tử có xu hướng tạo ra các liên kết hóa học để đạt được cấu hình electron giống như các khí hiếm. Điều này thường bao gồm việc có tối đa 8 electron valence trong lớp ngoài cùng của nguyên tử (ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như hidro và helium).
  • Hóa trị IV của cacbon trong hợp chất hữu cơ: Cacbon thường tạo ra 4 liên kết hóa học với các nguyên tử khác (bao gồm cacbon khác hoặc nguyên tử của các nguyên tố khác như hydro, oxy, nitơ, và những nguyên tố khác). Bằng cách này, cacbon có thể đạt được cấu hình electron bát khí (8 electron valence) trong lớp ngoài cùng của nó bằng cách chia sẻ electron với các nguyên tử khác.
  • Đa dạng của các hợp chất hữu cơ: Khả năng của cacbon tạo ra nhiều liên kết hóa học với các nguyên tử khác cho phép nó tạo ra một loạt các hợp chất phong phú và đa dạng. Sự đa dạng này là cơ sở của hóa học hữu cơ và là lý do tại sao cacbon là nguyên tố quan trọng nhất trong hóa học hữu cơ.

Tóm lại, hóa trị IV của cacbon trong các hợp chất hữu cơ xuất phát từ khả năng của nó tạo ra 4 liên kết hóa học, giúp đạt được cấu hình electron ổn định và tạo ra sự đa dạng của các hợp chất hữu cơ.

 

Kiến thức mới

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 và mẹo ghi nhớ

Việc hiểu và sử dụng bảng tuần hoàn hoá...

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là?

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là? A. Metylamin B. Saccarozo C....

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi...

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là? A....