test

Nguyễn Thị Hồng Anh

Nguyễn Thị Hồng Anh là một giáo viên dạy hoá tại trường THPT Nguyễn Du. Bà có bằng thạc sĩ về hoá học từ Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM và đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy. Bà luôn nỗ lực cập nhật kiến thức mới nhất về hoá học và áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại, sáng tạo để giúp học sinh yêu thích và tiếp thu bài học một cách hiệu quả. Bà cũng thường tổ chức các hoạt động thực nghiệm, tham quan, trải nghiệm liên quan đến hoá học để tăng cường kỹ năng thực hành và khơi dậy niềm đam mê với môn học này ở học sinh. Bà là một người có tâm huyết với nghề và luôn coi trọng sự phát triển toàn diện của học sinh.

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 và mẹo ghi nhớ

Việc hiểu và sử dụng bảng tuần hoàn hoá học là một kỹ năng cơ bản đối với những ai đam mê và học...

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là?

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là? A. Metylamin B. Saccarozo C. Xenlulozo D. Glucozo Đáp án đúng: A Chất có chứa nguyên tố Nitơ là Metylamin. Metylamin, còn được gọi...

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng? A. K, Zn, Mo B. Mn, Cl, Zn C. C, H, B D. B, S, Ca Đáp án đúng:...

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là? A. Flo B. Clo C. Oxi D. Nito Đáp án đúng: A Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là...

Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất?

Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất? A. Bị khử B. Nhận proton C. Bị oxi hóa D. Cho proton Đáp án...

Trong các hợp chất hữu cơ Cacbon luôn có hóa trị là?

Trong các hợp chất hữu cơ Cacbon luôn có hóa trị là? A. I B. II C. III D. IV Đáp án đúng: D Trong các hợp chất hữu cơ...

Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là?

Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là? A. Khí Nito và hơi nước B. Khí Cacbonic và khí Hydro C. Khí...

Muối dễ bị phân hủy khi đun nóng là?

Muối dễ bị phân hủy khi đun nóng là? A. NaCl B. CaCl2​ C. Ca(HCO3​)2​ D. Na2​SO4​ Đáp án đúng: C Muối dễ bị phân hủy khi đun nóng là...

Số thứ tự ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn bằng?

Số thứ tự ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn bằng? A. Số hiệu nguyên tử B. Số khối C. Số nơtron D. Số electron hóa...

Mô tả nào dưới đây không phù hợp với Nhôm?

Mô tả nào dưới đây không phù hợp với Nhôm? A. Trong hợp chất, số oxi hóa của Al là +3. B. Cấu hình electron 3s23p1. C....

Popular

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 và mẹo ghi nhớ

Việc hiểu và sử dụng bảng tuần hoàn hoá...

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là?

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là? A. Metylamin B. Saccarozo C....

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi...

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là? A....