test
Trang chủTrắc Nghiệm Hoá HọcSản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là?

Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là?

Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là?

A. Khí Nito và hơi nước

B. Khí Cacbonic và khí Hydro

C. Khí Cacbonic và Cacbon

D. Khí Cacbonic và hơi nước

Đáp án đúng: D

Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là Khí Cacbonic và hơi nước.

Thường thì khí cacbonic (CO2) và hơi nước (H2O) không phải là sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy. Mà còn một vài chất khác.

Thực tế, sản phẩm của quá trình đốt cháy hợp chất hữu cơ thường bao gồm các khí carbon đơn phân (như CO và CO2), hơi nước, và trong một số trường hợp, các sản phẩm khác như cacbon đen (soot), các oxit nitơ (NOx), và hydrocarbon không đốt cháy hoàn toàn.

Bài viết này được đăng lần đầu tiên trên website Bảng tuần hoàn hóa học. Mọi trang web khác sử dụng nội dung này đều là copy!

Giải thích chi tiết đáp án

Khi một hợp chất hữu cơ cháy trong điều kiện đủ oxy, hai sản phẩm chính thường được tạo ra là khí cacbonic (CO2) và hơi nước (H2O). Dưới đây là các lý do chi tiết về tại sao điều này xảy ra:

  1. Phản ứng cháy hoàn toàn: Trong điều kiện đủ oxy, quá trình cháy hữu cơ thường diễn ra hoàn toàn. Điều này có nghĩa là các hydrocarbon (CnHm) trong hợp chất hữu cơ reagiere với oxy (O2) để tạo ra CO2 và H2O. Cụ thể, một phân tử hydrocarbon reagiere với oxy tạo ra CO2 và H2O theo các phản ứng sau: CnHm + (n + m/4) O2 -> n CO2 + m/2 H2O
  2. Sự ổn định của CO2 và H2O: Cả hai sản phẩm, CO2 và H2O, đều là các phân tử ổn định. CO2 là một khí không màu, không mùi và không độc hại. Nó không dễ cháy và không gây ra hiện tượng ô nhiễm không khí. H2O là một chất lỏng không màu và không mùi, cũng là một chất không độc hại và là một phần quan trọng của cuộc sống.
  3. Liên kết hóa học: Phản ứng tạo ra CO2 và H2O diễn ra thông qua các phản ứng oxy hóa hoàn toàn. Các liên kết hóa học trong CO2 và H2O là rất mạnh và ổn định, do đó, các sản phẩm này không dễ phân hủy hay phản ứng tiếp tục.
  4. Quy luật bảo toàn khối lượng: Quá trình cháy hữu cơ là một quá trình định lượng, trong đó tổng khối lượng của các sản phẩm sau phản ứng bằng tổng khối lượng của các reagieren trước phản ứng. Do đó, CO2 và H2O là sản phẩm chính khi cháy hữu cơ vì chúng đảm bảo việc bảo toàn khối lượng trong phản ứng.

Tóm lại, CO2 và H2O thường là sản phẩm chủ yếu của quá trình cháy hữu cơ vì quá trình này diễn ra hoàn toàn trong điều kiện đủ oxy và tạo ra các sản phẩm ổn định và không độc hại.

 

Kiến thức mới

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 và mẹo ghi nhớ

Việc hiểu và sử dụng bảng tuần hoàn hoá...

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là?

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là? A. Metylamin B. Saccarozo C....

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi...

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là? A....