test
Trang chủTrắc Nghiệm Hoá HọcPhi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

A. Flo

B. Clo

C. Oxi

D. Nito

Đáp án đúng: A

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là Flo.

Fluor (F) là phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn. Đặc tính phi kim của fluor là do cấu trúc electron của nó. Fluor có cấu trúc electron 2-7, có nghĩa là nó chỉ cần một electron để hoàn thiện lớp electron ngoài cùng và đạt được cấu trúc electron giống như khí hiếm neon, có cấu trúc electron 2-8.

Bài viết này được đăng lần đầu tiên trên website Bảng tuần hoàn hóa học. Mọi trang web khác sử dụng nội dung này đều là copy!

Giải thích đáp án

Fluor là phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn vì một số lý do chính sau đây:

Cấu trúc electron của fluor:

Fluor có cấu trúc electron 2-7, có nghĩa là nó có 7 electron trong lớp electron ngoài cùng.
Với cấu trúc electron này, fluor cần thêm một electron để hoàn thiện lớp electron ngoài cùng của nó và đạt được cấu trúc electron giống như khí hiếm neon, có cấu trúc electron 2-8.

Nhu cầu này làm cho fluor có xu hướng rất mạnh để thu hút electron từ các nguyên tố khác.

Hiệu ứng “sức hút electron” của fluor:

Vì nhu cầu để hoàn thiện lớp electron ngoài cùng, fluor có sức hút electron mạnh mẽ hơn hầu hết các nguyên tố khác trong bảng tuần hoàn.

Sức hút electron là khả năng của một nguyên tố thu hút electron từ một nguyên tố khác để tạo thành ion âm.

Sức hút electron của fluor làm cho nó có khả năng tạo ra các phản ứng oxi-hóa mạnh mẽ và tương tác mạnh mẽ với các nguyên tố khác.

Tính chất phi kim của fluor:

Tính chất phi kim của fluor được thể hiện trong khả năng tạo liên kết với các nguyên tố khác thông qua việc nhận electron.

Fluor thường tạo ra các liên kết vô cơ và hữu cơ mạnh mẽ, làm cho nó trở thành một chất oxi-hóa mạnh và một chất khử yếu.

Những tính chất này làm cho fluor trở thành phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn, với khả năng tạo ra các phản ứng hóa học mạnh mẽ và tương tác mạnh mẽ với các nguyên tố khác.

 

Kiến thức mới

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 và mẹo ghi nhớ

Việc hiểu và sử dụng bảng tuần hoàn hoá...

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là?

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là? A. Metylamin B. Saccarozo C....

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi...

Trong các hợp chất hữu cơ Cacbon luôn có hóa trị là?

Trong các hợp chất hữu cơ Cacbon luôn có...