test
Trang chủTrắc Nghiệm Hoá HọcOxi hóa Etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là?

Oxi hóa Etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là?

Oxi hóa Etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là?

A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.

B. K2CO3, H2O, MnO2.

C. C2H5OH, MnO2, KOH.

D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.

Đáp án đúng: A

Oxi hóa Etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là MnO2, C2H4(OH)2, KOH.

Dưới đây là phương trình hóa học chi tiết cho phản ứng này:

[3C₂H₄ + 2KMnO₄ + 4H₂O → 3C₂H₄(OH)₂ + 2KOH + 2MnO₂]

Etilen là chất gì?

Etilen, hay còn được gọi là Ethylene, là một chất khí không màu, không mùi, và hơi nhẹ hơn không khí. Nó ít tan trong nước, nhưng tan nhiều trong ether và một số dung môi hữu cơ.

Nhiệt độ sôi của etilen là -103.7°C, và nhiệt độ nóng chảy là -169.2°C. Etilen tan trong dung môi hữu cơ nhưng có độ tan thấp trong nước.

Etilen là một trong các loại hidrocacbon và cũng là một alkene đơn giản nhất, có công thức hóa học là C2H4 hoặc CH2=CH2. Đây là một phân tử vô cùng quan trọng trong ngành hóa học và công nghiệp vì nó là một loại khí hydrocacbon không màu, không mùi, có nguồn gốc tự nhiên từ các quá trình sinh học và nguồn hóa thạch.

Etilen đã không còn xa lạ với nhiều người. Đây là một chất khí sinh học đầu tiên mà con người biết đến và được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp, đời sống và nông nghiệp.

etilen

Bài viết này được đăng lần đầu tiên trên website Bảng tuần hoàn hóa học. Mọi trang web khác sử dụng nội dung này đều là copy!

Tính chất hóa học của Etilen

Tính chất cháy: Etilen là một hydrocacbon dễ cháy trong không khí, tạo ra năng lượng và sản phẩm của phản ứng cháy là nước và CO2.

C2H4 ​ + 3O2 ​ → 2CO2 + 2H2O + Năng lượng

Tính chất oxi hóa: Etilen có thể bị oxi hóa để tạo thành sản phẩm oxi hóa, ví dụ như axetat, trong một loạt các điều kiện khác nhau, bao gồm sự tác động của các chất oxi hóa như KMnO4, KMnO4/H2SO4, Br2, hay Cl2.

C2​H4​ + O2​ → Axetat

Tính chất hidrat hóa: Etilen có thể hidrat hóa trong môi trường axit và hiện diện của nước để tạo thành etanol.

C2​H4​ + H2​O → C2​H5​OH

Tính chất tạo polyme: Etilen là nguyên liệu chính trong việc sản xuất polyethylene, một loại nhựa phổ biến và rộng rãi sử dụng trong các ứng dụng từ túi ni lông đến ống nước và nhiều ứng dụng khác.

Tính chất phản ứng với halogen: Etilen có thể phản ứng với halogen như Br2 hay Cl2 để tạo ra các sản phẩm halogen hóa, ví dụ như 1,2-dibrometan hoặc 1,2-dichloroetan.

C2​H4​ + Br2​ → C2​H4​Br2​

ính chất làm mềm chất quặng: Etilen được sử dụng trong việc làm mềm chất quặng như cao su, giúp chúng dễ dàng và linh hoạt hơn trong quá trình sản xuất và sử dụng.

Tính chất sản xuất hợp chất hữu cơ: Etilen được sử dụng như một nguyên liệu quan trọng để sản xuất nhiều hợp chất hữu cơ khác, bao gồm ethanal (acetaldehyde), ethanoic acid (axetic acid), ethylbenzene, và nhiều sản phẩm khác.

 

 

Kiến thức mới

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 và mẹo ghi nhớ

Việc hiểu và sử dụng bảng tuần hoàn hoá...

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là?

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là? A. Metylamin B. Saccarozo C....

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi...

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là? A....