test
Trang chủTrắc Nghiệm Hoá HọcỞ trạng thái cơ bản số Electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là?

Ở trạng thái cơ bản số Electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là?

Ở trạng thái cơ bản số Electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Đáp án đúng: D

Ở trạng thái cơ bản số Electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là 1e.

Giải thích chi tiết

Trạng thái cơ bản của một nguyên tử là trạng thái năng lượng thấp nhất mà nó có thể tồn tại trong điều kiện bình thường. Trong trạng thái cơ bản, các electron của nguyên tử sẽ tự định vị trong các lớp electron (hoặc còn gọi là các lớp năng lượng) xung quanh hạt nhân.

Nguyên tử kim loại kiềm có cấu trúc electron đặc biệt, một trong những đặc điểm nổi bật là lớp ngoài cùng của chúng chỉ chứa một electron. Điều này có nguyên nhân chính là do cấu trúc electron của các nguyên tố này trong dãy hạng II-A của bảng tuần hoàn.

Cụ thể, các nguyên tử kim loại kiềm có cấu trúc electron thường là ns¹, trong đó “n” là số lượng lớp electron và “s¹” cho biết rằng lớp ngoài cùng chứa một electron.

Lý do chính cho sự ổn định của cấu trúc electron này là do sự cân bằng giữa sự ổn định từ việc đạt được cấu hình electron tương tự với khí hiếm (đặc biệt là cấu hình electron của heli) và sự không ổn định từ sự hiệu ứng cảm ứng của các electron cùng một lớp.

Trong trường hợp của nguyên tử kim loại kiềm, việc mất đi một electron từ lớp ngoài cùng không làm tăng nhiều sự không ổn định so với việc đạt được cấu hình electron tương tự với khí hiếm.

Do đó, trong trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thường chỉ có một electron trong lớp ngoài cùng, đó là lý do tại sao số electron lớp ngoài cùng của chúng thường là 1.

Bài viết này được đăng lần đầu tiên trên website Bảng tuần hoàn hóa học. Mọi trang web khác sử dụng nội dung này đều là copy!

 

Kiến thức mới

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 và mẹo ghi nhớ

Việc hiểu và sử dụng bảng tuần hoàn hoá...

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là?

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là? A. Metylamin B. Saccarozo C....

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi...

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là? A....