test
Trang chủTrắc Nghiệm Hoá HọcNhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 hiện tượng xảy ra là?

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 hiện tượng xảy ra là?

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 hiện tượng xảy ra là?

A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.

B. chỉ có kết tủa keo trắng.

C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.

D. không có kết tủa, có khí bay lên.

Đáp án đúng: A

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 hiện tượng xảy ra là có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.

Giải thích đáp án

Khi bạn trộn dung dịch NaOH (hidroxide natri) vào dung dịch AlCl3 (cloua nhôm), sẽ xảy ra phản ứng hoá học giữa hai chất này. Phản ứng này là một ví dụ của phản ứng trung hòa axit-bazơ giữa axit (AlCl3) và bazơ (NaOH).

Công thức phản ứng có thể được biểu diễn như sau:

AlCl3 (dung dịch) + 3NaOH (dung dịch) -> Al(OH)3 (kết tủa) + 3NaCl (dung dịch)

Trong quá trình này, ion nhôm (Al3+) từ dung dịch AlCl3 phản ứng với ion hidroxide (OH-) từ dung dịch NaOH để tạo thành kết tủa hydroxide nhôm (Al(OH)3) và dung dịch natri clorua (NaCl). Kết tủa Al(OH)3 ban đầu là màu trắng và có thể được nhìn thấy như là kết tủa keo trắng trong dung dịch.

Tuy nhiên, kết tủa Al(OH)3 này sau đó tan đi khi bạn tiếp tục thêm dung dịch NaOH vào. Điều này xảy ra do tính chất kiềm của dung dịch NaOH, khi bạn tiếp tục thêm NaOH, nó tạo ra nhiều OH- hơn, giúp phản ứng chuyển hướng về phía hòa tan kết tủa Al(OH)3 theo phản ứng:

Al(OH)3 (kết tủa) + OH- -> [Al(OH)4]-

[Al(OH)4]- là một ion aluminate có khả năng hòa tan trong dung dịch có pH kiềm hơn.

Do đó, kết tủa Al(OH)3 ban đầu sẽ tan đi khi bạn tiếp tục thêm dung dịch NaOH, và bạn sẽ không còn thấy kết tủa nữa.

naoh

Bài viết này được đăng lần đầu tiên trên website Bảng tuần hoàn hóa học. Mọi trang web khác sử dụng nội dung này đều là copy!

Tính chất của NaOH

NaOH, còn được gọi là xút hoặc xút ăn da, là một hợp chất vô cơ của natri. Tên hóa học của nó là Natri hiđroxit hoặc sodium hydroxide.

Trong công nghiệp sản xuất giấy, NaOH được sử dụng để xử lý các loại nguyên liệu như tre, gỗ, giúp làm trắng và sản xuất giấy chất lượng.

Ngoài ra, NaOH còn được sử dụng trong xử lý nước, sản xuất dược phẩm, và trong công nghiệp dầu khí.

dung dịch naoh

Tính chất vật lý của NaOH

Trạng thái vật lý: NaOH thường gặp dưới dạng chất rắn, là một tinh thể không màu hoặc có màu trắng.

Điểm nóng chảy: Nhiệt độ điểm nóng chảy của NaOH là khoảng 318 độ C (604.4 độ F).

Tính tan: NaOH là một hợp chất có tính tan cao trong nước.

Khối lượng riêng: Khối lượng riêng của NaOH là khoảng 2.13 g/cm³.

Tính chất hóa học của NaOH

NaOH phản ứng với các axit và oxit axit để tạo thành muối và nước.

Ví dụ:

NaOH + HCl → NaCl + H₂O

NaOH + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + H₂O

Nó cũng tác dụng với cacbon dioxit để tạo thành natri cacbonat và nước:

2 NaOH + CO₂ → Na₂CO₃ + H₂O

 

 

Kiến thức mới

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 và mẹo ghi nhớ

Việc hiểu và sử dụng bảng tuần hoàn hoá...

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là?

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là? A. Metylamin B. Saccarozo C....

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi...

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là? A....