test
Trang chủTrắc Nghiệm Hoá HọcNguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng?

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng?

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng?

A. Số khối.

B. Số notron.

C. Số proton.

D. Số notron và số proton.

Đáp án đúng: C

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton.

Nguyên tố hóa học được định nghĩa là tập hợp các nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân. Số proton cũng được gọi là số nguyên tử, và nó xác định loại nguyên tố.

Ví dụ, tất cả các nguyên tử có 6 proton đều thuộc về nguyên tố carbon, còn các nguyên tử có 8 proton là nguyên tử của nguyên tố oxy. Số electron có thể thay đổi trong nguyên tử mà vẫn giữ nguyên tính chất hóa học của nguyên tố đó, tạo thành các ion khác nhau.

Bài viết này được đăng lần đầu tiên trên website Bảng tuần hoàn hóa học. Mọi trang web khác sử dụng nội dung này đều là copy!

Giải thích chi tiết đáp án

Nguyên tố hóa học được xác định dựa trên số proton trong hạt nhân của nguyên tử. Để hiểu tại sao nguyên tố hóa học là nhóm các nguyên tử có cùng số proton, chúng ta cần xem xét cấu trúc của nguyên tử.

Mỗi nguyên tử bao gồm một hạt nhân và các electron xoay quanh hạt nhân đó. Trong hạt nhân, có hai loại hạt cơ bản: proton và neutron. Proton có điện tích dương và neutron không có điện tích. Số lượng proton trong hạt nhân của một nguyên tử được gọi là số nguyên tử (hay số proton), và nó xác định loại của nguyên tử đó.

Các nguyên tử cùng một loại (cùng một nguyên tố hóa học) sẽ có cùng số proton. Điều này là vì các nguyên tử của cùng một nguyên tố phải có cùng cấu trúc hạt nhân để chúng có cùng số proton. Ví dụ, tất cả các nguyên tử của nguyên tố carbon đều có 6 proton trong hạt nhân của chúng, vì vậy tất cả chúng đều thuộc cùng một nguyên tố carbon.

Mặc dù số lượng electron có thể thay đổi trong một nguyên tử để tạo ra các ion khác nhau của cùng một nguyên tố, nhưng số proton không thay đổi. Do đó, việc xác định nguyên tố hóa học của một nguyên tử dựa trên số proton là rất chính xác và cơ bản trong hóa học.

 

Kiến thức mới

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 và mẹo ghi nhớ

Việc hiểu và sử dụng bảng tuần hoàn hoá...

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là?

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là? A. Metylamin B. Saccarozo C....

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi...

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là? A....