test
Trang chủTrắc Nghiệm Hoá HọcKhi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất?

Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất?

Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất?

A. Bị khử

B. Nhận proton

C. Bị oxi hóa

D. Cho proton

Đáp án đúng: A

Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất bị khử.

Khi điều chế kim loại từ hợp chất của chúng, các ion kim loại trong hợp chất đóng vai trò là chất bị khử. Trong quá trình này, các ion kim loại nhận electron từ chất khử, thường là kim loại hoặc hợp chất không kim loại, để trở thành các nguyên tử kim loại hoặc hợp chất kim loại.

Điều này thường xảy ra trong quá trình điện phân hoặc quá trình khử bằng nhiệt độ cao. Ví dụ, trong quá trình điện phân nước để sản xuất hydro, ion kim loại như ion hidroxit (OH-) sẽ bị khử thành nguyên tử kim loại và hydro.

Bài viết này được đăng lần đầu tiên trên website Bảng tuần hoàn hóa học. Mọi trang web khác sử dụng nội dung này đều là copy!

Giải thích chi tiết đáp án

Để hiểu tại sao các ion kim loại đóng vai trò là chất bị khử trong quá trình điều chế kim loại, chúng ta cần xem xét các khái niệm về quá trình oxi-hoá khử và cách mà kim loại và non kim loại tương tác trong quá trình này.

Oxi-hoá và khử:

Quá trình oxi-hoá là quá trình mà một chất trao đổi electron để tạo thành ion có điện tích dương cao hơn hoặc mất electron.

Quá trình khử là quá trình mà một chất trao đổi electron để tạo ra ion có điện tích âm hơn hoặc nhận thêm electron.

Tương tác giữa kim loại và không kim loại:

Kim loại có xu hướng mất electron để tạo thành ion dương. Điều này là do cấu trúc electron của các nguyên tử kim loại, trong đó các electron dễ dàng di chuyển giữa các lớp electron, cho phép chúng dễ dàng được mất và tạo thành ion dương.

Non kim loại, như halogen hoặc nguyên tố không kim loại khác, có xu hướng nhận electron để tạo thành ion âm. Cấu trúc electron của chúng thường có ít electron trong lớp electron ngoài cùng, do đó chúng có thể dễ dàng nhận thêm electron để hoàn thiện cấu trúc electron của mình.

Khi điều chế kim loại từ hợp chất của chúng, chúng ta thường sử dụng các phương pháp như điện phân hoặc khử bằng nhiệt độ cao. Trong cả hai trường hợp, các ion kim loại trong hợp chất đóng vai trò là chất bị khử vì:

Trong quá trình điện phân, điện tích dương của ion kim loại thu hút các electron từ điện cực âm, do đó chúng nhận electron và trở thành nguyên tử hoặc ion kim loại.

Trong quá trình khử bằng nhiệt độ cao, năng lượng từ nguồn nhiệt độ cao được cung cấp để thúc đẩy quá trình khử. Các ion kim loại trong hợp chất có thể nhận electron từ chất khử, thường là một chất khử không kim loại hoặc kim loại có hoạt tính khử lớn hơn.

Do đó, trong cả hai trường hợp, các ion kim loại là chất bị khử vì chúng thường mất electron để trở thành nguyên tử hoặc ion kim loại dương.

 

Kiến thức mới

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 và mẹo ghi nhớ

Việc hiểu và sử dụng bảng tuần hoàn hoá...

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là?

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là? A. Metylamin B. Saccarozo C....

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi...

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là? A....

Trong các hợp chất hữu cơ Cacbon luôn có hóa trị là?

Trong các hợp chất hữu cơ Cacbon luôn có...