test
Trang chủTrắc Nghiệm Hoá HọcKhí CH4 lẫn khí CO2 để làm sạch khí CH4 ta dẫn hỗn hợp khí qua

Khí CH4 lẫn khí CO2 để làm sạch khí CH4 ta dẫn hỗn hợp khí qua

Khí CH4 lẫn khí CO2 để làm sạch khí CH4 ta dẫn hỗn hợp khí qua

A . dung dịch Ca(OH)2

B . dung dịch Br2

C . Khí Cl2

D . dung dịch H2SO4 đặc

Đáp án đúng A

Khí CH4 lẫn khí CO2 để làm sạch khí CH4 ta dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH)2.

Để làm sạch khí CH4 lẫn CO2 thì cần dẫn qua bình chứa chất chỉ phản ứng với CO2 mà không phản ứng với CH4

Chọn bình nước vôi trong dư vì có phản ứng :

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Giải thích chi tiết đáp án

Khi muốn làm sạch khí CH4 (methane) và CO2 (carbon dioxide) trong một hỗn hợp khí, dung dịch Ca(OH)2 (vôi tô) thường được sử dụng. Quá trình này dựa trên một số phản ứng hóa học cơ bản, bao gồm cả sự hấp thụ CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 và sự trao đổi ion giữa khí CO2 và dung dịch.

Dưới đây là một phân tích chi tiết về cơ chế của quá trình:

Hấp thụ CO2 bởi dung dịch Ca(OH)2:

CO2 trong hỗn hợp khí sẽ phản ứng với Ca(OH)2 theo phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Trong phản ứng này, CO2 (khí) reag kết hợp với Ca(OH)2 (dung dịch vôi tô) để tạo ra CaCO3 (caco3) và nước (H2O). CaCO3 là kết tủa, và nước được giải phóng.

Phản ứng giữa CH4 và dung dịch Ca(OH)2:

CH4 thường không phản ứng trực tiếp với Ca(OH)2. Tuy nhiên, khi hỗn hợp khí CH4 và CO2 được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2, CO2 được loại bỏ như đã mô tả ở trên.

Sau khi CO2 đã bị hấp thụ, dung dịch Ca(OH)2 không còn bị cản trở bởi CO2 nữa, và nó có thể phản ứng với các tạp chất còn lại trong hỗn hợp khí, như CH4.

Dung dịch Ca(OH)2 được sử dụng để làm sạch khí CH4 và CO2 bằng cách hấp thụ CO2 đầu tiên, sau đó, sau khi CO2 đã được loại bỏ, dung dịch có thể tiếp tục tương tác với các chất khác, trong trường hợp này là khí CH4. Điều này giúp loại bỏ các tạp chất không mong muốn khỏi khí CH4, tạo ra một sản phẩm sạch hơn.

Bài viết này được đăng lần đầu tiên trên website Bảng tuần hoàn hóa học. Mọi trang web khác sử dụng nội dung này đều là copy!

 

Kiến thức mới

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 và mẹo ghi nhớ

Việc hiểu và sử dụng bảng tuần hoàn hoá...

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là?

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là? A. Metylamin B. Saccarozo C....

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi...

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là? A....