test
Trang chủTrắc Nghiệm Hoá HọcEtilen có phản ứng cộng là do Etilen có?

Etilen có phản ứng cộng là do Etilen có?

Etilen có phản ứng cộng là do Etilen có?

A. Trong phân tử có chứa các liên kết ba bền vững

B. Trong phân tử có chứa các liên kết đơn kém bền

C. Trong phân tử có chứa liên kết đôi kém bền

D. Trong phân tử có chứa liên kết đơn bền vững

Đáp án đúng: C

Etilen có phản ứng cộng là do trong phân tử có chứa liên kết đôi kém bền.

Liên kết đôi trong etilen (C2H4) là một liên kết pi (π) có tính chất yếu hơn liên kết sigma (σ). Do đó, nó dễ dàng bị phá vỡ trong quá trình phản ứng cộng với một phân tử khác, thường là một phân tử chứa các nguyên tử có khả năng chia sẻ electron như halogen hoặc hydro.

Giải thích chi tiết đáp án

Tính chất phản ứng cộng của etilen xuất phát từ tính chất của liên kết đôi trong phân tử etilen. Để hiểu rõ hơn, hãy xem xét cấu trúc phân tử của etilen (C2H4).

H H
\ /
C=C
/ \
H H

Ở đây, hai nguyên tử carbon (C) trong phân tử etilen chia sẻ một cặp electron để tạo thành liên kết đôi (C=C). Liên kết đôi này bao gồm một liên kết sigma (σ) và một liên kết pi (π). Liên kết sigma mạnh mẽ hơn và giữ các nguyên tử carbon gần nhau ở dạng tĩnh lặng.

Tuy nhiên, liên kết pi (π) trong etilen không mạnh như liên kết sigma. Liên kết pi dễ bị phá vỡ hơn trong điều kiện phản ứng hóa học. Điều này là do liên kết pi chỉ liên kết các nguyên tử ở gần phía trên và dưới của mặt phẳng của hai nguyên tử carbon, do đó nó không giữ chúng chặt chẽ như liên kết sigma.

Do đó, trong quá trình phản ứng cộng, liên kết pi trong etilen dễ bị phá vỡ, cho phép các nguyên tử hay nhóm nguyên tử từ chất phản ứng khác tham gia tạo ra các liên kết mới với các nguyên tử carbon của etilen.

Điều này dẫn đến việc tạo ra các sản phẩm mới, có thể là các hydrocacbon vòng hoặc các sản phẩm chứa các nhóm chức khác nhau. Điều này làm cho etilen trở thành một nguyên liệu quan trọng trong nhiều phản ứng hóa học tổng hợp.

Bài viết này được đăng lần đầu tiên trên website Bảng tuần hoàn hóa học. Mọi trang web khác sử dụng nội dung này đều là copy!

 

Kiến thức mới

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 và mẹo ghi nhớ

Việc hiểu và sử dụng bảng tuần hoàn hoá...

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là?

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là? A. Metylamin B. Saccarozo C....

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi...

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là? A....