test
Trang chủTrắc Nghiệm Hoá HọcCông thức chung của Oxit kim loại thuộc nhóm 1A là?

Công thức chung của Oxit kim loại thuộc nhóm 1A là?

Công thức chung của Oxit kim loại thuộc nhóm 1A là?

A. R2O3.

B. RO2.

C. R2O.

D. RO.

Đáp án đúng: C

Công thức chung của Oxit kim loại thuộc nhóm 1A là R2O.

Trong đó “R” đại diện cho nguyên tố kim loại thuộc nhóm 1A như natri (Na), kali (K), liti (Li),… Ví dụ, oxit của natri là Na2O, oxit của kali là K2O.

Bài viết này được đăng lần đầu tiên trên website Bảng tuần hoàn hóa học. Mọi trang web khác sử dụng nội dung này đều là copy!

Các kim loại thuộc nhóm 1A

Nhóm 1A trong bảng tuần hoàn hóa học là nhóm kim loại kiềm. Các nguyên tố trong nhóm này bao gồm:

Hydro (H): Mặc dù hydro được xếp ở đầu nhóm 1A, nó khá khác biệt so với các thành viên còn lại.

Liti (Li): Liti là một kim loại nhẹ, có độ nóng chảy thấp.

Natri (Na): Natri thường gặp trong muối bàn và có tính phản ứng cao.

Kali (K): Kali cũng là một kim loại kiềm, sáng bóng và dễ bị xỉn màu khi tiếp xúc với không khí.

Rubidi (Rb): Rubidi cũng thuộc nhóm kim loại kiềm và có tính chất tương tự.

Xêzi (Cs): Xêzi là kim loại mềm, có độ nóng chảy thấp và tính phản ứng cao.

Franxi (Fr): Franxi là thành viên cuối cùng của nhóm 1A và cũng thuộc nhóm kim loại kiềm

Trên website bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học đã có bài viết về kim loại nhóm 1A, bạn có thể đọc bài viết đó để hiểu thêm về tính chất vật lý cũng như tính chất hoá học của nhóm nguyên tố này nhé!

 

 

Kiến thức mới

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 và mẹo ghi nhớ

Việc hiểu và sử dụng bảng tuần hoàn hoá...

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là?

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là? A. Metylamin B. Saccarozo C....

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi...

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là? A....